Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay teleregione molise online dating

Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay

Tulad noong nakaraan, ginagamit pa rin ng US ang Pilipinas bilang daungan ng kanilang mga barko at tropa, hindi lamang yaong saklaw ng operasyon nito sa Asia-Pacific, kundi maging yaong nag-ooperasyon sa Middle East at North Africa.

Nananatiling isa sa "paborito" ng militar ng US na gamiting base ang Pilipinas dahil sa paghahari rito ng sunud-sunurang papet na rehimen.

Ang mga ito'y pawang pinatatakbo ng enerhiyang nukleyar at hinihinalang nagdadala ng mga armas nukleyar.

Mula sa plotang ito inilunsad ng US ang operasyong asasinasyon kay Osama bin Laden sa Pakistan noong Mayo 1.

Sa barko ring ito dinala ang bangkay ni Bin Laden at ihinulog sa karagatan.

Sa layuning kontrahin ang lumalakas na presensyang militar ng China sa rehiyon, inirekomenda naman ni Adm.

Sa pamamagitan din ng VFA, malayang nakapapasok at nakakikilos ang mga tropang Amerikano sa loob ng bansa na hindi nahihigpitan ng mga lokal na batas.

Ang pamamayani ng US sa Pilipinas ay ipinamalas nito nang agawin nito ang kustodiya kay Lance Corporal Daniel Smith at itago sa embahada ng US sa kabila ng hatol sa kanya sa kasong panggagahasa sa Subic Bay noong 2005.

Iminungkahi rin niya na "pahiramin" ng US ang Pilipinas ng isang iskwadron ng mga eroplanong F-16 at mga barkong pandigma bilang bahagi ng pagharap sa banta ng China.

Ang planong pagbili ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ng submarino sa ngalan ng modernisasyon ng AFP ay bahagi na ng gayong balangkas.

pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay-30pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay-70pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay-89

Tuwiran ding nanghihimasok ang US sa loob ng Pilipinas sa layuning supilin ang progresibo at rebolusyonaryong kilusan laban sa imperyalismong US at sa papet nitong rehimen.

Join our conversation (22 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *